VİZE DANIŞMANLIĞI

MERSİN YURTDIŞI VİZE DANIŞMANLIĞI AİLE BİRLEŞİMİ ÇALIŞMA EĞİTİM SEYAHAT


İngiltere Aile Birleşim Vizesi - Almanya Aile Birleşimi Vizesi - Hollanda Aile Birleşimi Vizesi - Çalışma (işçi) Vizesi - Eğitim vizesi - Turist Seyahat vizesi - Tüm Vize İşlemleri MAT-DİL Vize departmanı tarafından vize işlemleri itinayla Takip edilmektedir.

ALMANYA AİLE BİRLEŞİM VİZESİ

Almanya Aile Birleşimi Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya Federal Cumhuriyeti yetkilileri her yıl Almanya aile vizesi için gerekli evrak listelerini güncellemektedir. Almanya Aile Birleşimi Vizesi başvurularında güncel evrak listesini eksiksiz ve istenilen şartlara uygun ibraz etmeniz gerekmektedir. Başvuru sırasında orijinal evraklar tarafınıza geri verileceğinden evrakların fotokopileri ile birlikte başvuruda hazır bulunmanız gerekmektedir.

 • Başvuru Formu: Almanya Aile Birleşimi Vizesi için doldurmanız gereken başvuru formunu bilgiler eksiksiz olacak şekilde Almanca dilinde doldurmalısınız. Bu formdan Almanya Temsilcilikleri tarafından iki adet talep edilmektedir. Almanya Aile Birleşimi başvuru formu üzerinde yer alan bilgiler eksik veya hatalı olduğu takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Başvuru formlarındaki imzanın başvuru sahibi tarafından atılması gerekmektedir.
 • Pasaport: Almanya Aile Birleşimi Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin pasaportlarının başvuru esnasında en az 2 sene geçerliliği olması gerekmektedir. Evlendikten sonra soyadı değişen vatandaşların mutlaka yeni soy isimleriyle pasaportlarını yenilemeleri gerekmektedir. Pasaportları bu kriterlere uymayan vatandaşlar gerekli evraklarla birlikte en yakın il veya ilçe emniyet müdürlüğünden pasaportlarını çıkarttırabilirler.
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf: Almanya Aile Birleşimi vize başvurularında konsolosluk tarafından talep edilen fotoğraflar en fazla 6 ay önce çektirilmiş olan güncel fotoğraflar olmalıdır. Fotoğraf çekildiği esnada kişinin yüzünü gözünü alnını kapatacak herhangi bir aksesuar veya örtü olmamalıdır. Fotoğraflar tam karşıdan çekilmeli kişi yan durmamalı veya başka bir yöne doğru bakmamalıdır. Bazı dini gerekçeler için Almanya Konsolosluğu istisna yapabilmekte olup, bu tip durumlarda da dâhil gözlerin önü kapalı olmamalıdır.
 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B): Başvuruda bulunan kişinin evliliğini Türkiye Cumhuriyeti makamlarında gerçekleştirmesi durumunda, kişilere yetkili makamlarca Aile Cüzdanı verilir. Bu belge 1974 tarihinde imzalanan CIEC Anlaşmasına dayanarak verilir, fakat Almanya Federal Cumhuriyeti imzalanan bu anlaşmanın taraflarında olmadığından dolayı, bu anlaşmaya göre geçerliliği olan belgeyi tanımamaktadır. Evliliğinizin gerçekliğini kanıtlamak ve Almanya Federal Cumhuriyeti yeklilerine bunu belgelemek için Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) almanız gerekmektedir. Evliliğiniz gerçekleştikten ve Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarına geçtikten sonra bu belgeyi Nüfus Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Aldığınız belgede iki tarafında bilgilerinin eksiksiz bir şekilde bulunması gerekmektedir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Başvuruda bulunan kişinin ön ve arka yüzünü net bir şekilde gösteren nüfus cüzdan fotokopisi. Eğer soy ismi değişimi var ise, kimliğin yenilenmesi gerekmektedir.
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Almanya Aile Birleşimi başvurusunda bulunan kişilerin bu belgeyi ibraz ettikleri sırada tüm bilgilerin içerisinde yer alıyor olması gerekmektedir. Bu evrakta eksik olmaması gereken bilgilerin arasında:
  • Daha önce yapılmış evlilikler,
  • Doğan çocuklarınıza ait kimlik bilgileri,
  • Boşanmalar,
  • Anne ve baba hakkındaki kimlik bilgileri ve,
  • Sahip olduğunuz vatandaşlık bilgileri (varsa başka ülkelerin vatandaşlığı) gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu belgede yer alan bilgilerin eksik olması halinde konsolosluk evrakı kabul etmeyecek ve randevunuzu iptal edecektir.

Konsolosluk sonrasında bu evrakta bulunan bilgileri destekleyici başka belgeler isteyebilmektedir. Eğer başvuru sahibi bayan ise, önceki soy ismine ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği de ibraz edilmelidir. Bu belgeyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alabileceği yer Nüfus Müdürlükleridir.

 • İkametgâh belgesi:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan başvuru sahibinin Türkiye’de ki ikametini ibraz edebilmesi amacı ile konsolosluğa yapacağı başvuru esnasında ikametgâh belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. İkametgâh belgesi başvuru sahibi tarafından ikamet adresinin bağlı olduğu muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınmaktadır.

Almanya’da Yaşayanlara Ait Evraklar:

a)Almanya’da Yaşayan Eşin İkametgâh Belgesi:

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yaşayan ve yanına gitmek amacı ile Almanya Aile Birleşimi başvurusunda bulunulan eşin ikametgâh belgesi ibraz edilmelidir. Almanya’da yaşayan eşin yaşadığı eve ait kira kontratı veya ev sahibi ise evin tapu fotokopisi istenmektedir. Eğer kişi orada ailesinin yanında veya başka biri ile beraber yaşıyor ve evi beraber kullanıyorlarsa bunu belgeleyecek ek belgeler (Untermiete) istenmektedir. Almanya Federal Cumhuriyetinde oturmayı planladığınız evin büyüklüğü yetkililerin belirlediği standartlara uygun olmalıdır. Eğer çocuklarda varsa veya evde yaşayacak başka birileri bunlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

b)Almanya’da Yaşayanlara Ait Kimlik Bilgileri:

Almanya Federal Cumhuriyetinde yaşayan eş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise; kişinin vatandaşlığına ait kimlik ve pasaport fotokopisiyle birlikte Almanya’da ikamet etmesini sağlayan oturum kartının da fotokopisi başvuru dosyasına konulmalıdır. Eğer eş Alman Vatandaşı ise; kişiye ait Alman kimliği (Personalausweis) veya güncel pasaport (Reisepass) fotokopisi ibraz edilmelidir. Bununla birlikte kişi Almanya’da doğmuş ise Alman Doğum Belgesi (Geburtsurkunde) de ibraz edilmelidir. Eğer eş yabancı uyruklu ise; güncel pasaportun fotokopisi ve oradan aldığı oturma izni fotokopisi ibraz edilmelidir. Almanya’da ikamet eden eş hem Türkiye vatandaşı hem de Alman Vatandaşı ise; Alman vatandaşı olanlara uygulanan prosedürler uygulanmakta olup Türk vatandaşlığına ait nüfus cüzdan fotokopisi de ibraz edilmelidir.

 • Maaş bordrosu:Almanya Federal Cumhuriyetinde yaşayan eşin aileyi finanse edebilecek maddi güce sahip olması gerekmektedir. Bunu kanıtlayıcı belge olarak son 3 aya ait maaş bordrolarını sunmalıdır. Devlet yardımı veya işsizlik maaşı gibi geçim kaynakları kabul görmemektedir.
 • Sağlık Sigortası:Almanya Aile Birleşimi Vizesine başvururken ibraz etmeniz gereken sağlık sigortası güncel tarihli ve en az 3 ay süreyle geçerli olmalıdır.
 • Eşlerin önceki evliliklerine dair belgeler:Eğer eşler daha önceden bir evlilik gerçekleştirmişler ise; evliliklerinin bittiğine dair geçerli boşanma kararı ve gerekli durumlar için Almanya veya Tükiye’den alınmış tanıma tenfiz kararı belgesi ibraz edilmelidir. Gerektiği durumlarda ölüm kayıt örnekleri ve tüm bu belgelerin Almanca tercümeleri ibraz edilmelidir.
 • Eşlerin çocukları hakkındaki belgeler:Almanya Aile Birleşimi başvurusunda bulunan eş yanında çocuğunu da götürecek ise, çocuğa ait kimlik bilgilerini içeren nüfus kayıt örneği ve her iki yüzüde net olacak şekilde çekilmiş kimlik fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer çocuk Alman vatandaşı ise pasaport (Reisepass) veya kimlik (Kinderausweis/Personalausweis) fotokopisi, eğer çocuk 16 yaşından küçük ise dil yeterliliği aranmaz fakat çocuk 16 yaşından büyük ise dil yeterliliği sertifikası ibraz edilmelidir. Eğer eşin önceki evliliğinden çocukları varsa velayet aile birleşimi başvurusu sahibine ait ise ve onları da yanında götürmek istiyorsa eski eşinin izni olmalıdır ve bu belge ibraz edilmelidir. Bu belgelere ek olarak farklı belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.
 • Almanca Bilgisini Kanıtlayan Belge:Almanya Aile Birleşimi başvurusu yapacak kişilerin A1 seviye dil sertifikası alma zorunlulukları bulunmaktadır. Başvuru sırasında bu belgenin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belge yalnızca Almaya Konsolosluğunun kabul ettiği Goethe-Institut ve ÖSD kurslarının sınavlarına girerek alınmalıdır, aksi takdirde başka kurumlardan alınan sertifikalar konsolosluk yetkilileri tarafından kabul edilmeyecektir. Bazı istisnai durumlarda dil yeterliliği belgesi ibraz etme zorunluluğu yoktur:
  • Almanca dil bilgisine sahip olduğunuz belirgin ise (başvuru esnasında Almancanızın Vize Bölümü’nde fark edilecek biçimde olması)
  • Almanya’da yaşayan eşinizin ve aynı zamanda reşit olmayan Alman vatandaşı çocuğunuzun yanına gideceğiniz takdirde, Alman vatandaşı çocuğun yanına yerleşmek için geçerli kurallar uygulanmakta olup, dil yeterliliği koşulu aranmamaktadır.
  • Almanya’da yaşayan eşiniz AB Mavi Kart sahibi ise.
  • Eşiniz İkamet Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca yüksek vasıflı eleman, bilim insanı, müteşebbis olararak Almanya’da bulunuyorsa veya iltica hakkı, ilticacı statüsü veya yerleşme iznine (İltica hakkına sahip veya Almanya da uzun süreli yerleşme izni ile iltica statüsü) sahip olarak Almanya’da yaşıyorsa ve evlilik akdi eşiniz Almanya’ya yerleşmeden önce gerçekleştiyse.
  • Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan/engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil eğitimi alamayacak durumdaysanız. Engel olan durumların güncel bir doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Okur-yazar olmamak veya ileri yaşta olmak, basit düzeyde Almanca eğitimine engel oluşturmamaktadır.
  • Almanya’da yaşayan eşiniz Andorra, Avustralya, Brazilya, El Salvador, Honduras, İsrail, Japonya, Kanada, Monako, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, San Marino veya ABD vatandaşı ise.

Mağduriyet durumlarında özel uygulama:

 • Eşiniz Alman vatandaşı, çifte vatandaşveya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre ikamet hakkına sahip Türk vatandaşı ise (Almanya`da resmi olarak çalışıyor veya kendi işini yapıyor ise) ve bir yıl boyunca Almanca eğitimi görüp, ciddi bir biçimde çaba sarf etmenizerağmen dil sertifikasını alamadığınız durumlarda (örn. tarihi belirtilmiş olan kurs katılım belgeleri, sınava girmiş olduğunuzu gösteren belgeler).
 • Esasen yukarıda belirtilmiş olan belgelerin başvuru esnasında ibraz edilmesi yeterlidir. Fakat gerek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin ve Almanca tercümelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz

Pasaport İadesi

Alman Konsolosluğunun, başvurunuz hakkında karar vermesinin ardından pasaportlar iade edilmektedir. Vize başvurunuzu doğrudan dış temsilcilikte gerçekleştirdiğiniz takdirde, pasaportunuzu sadece söz konusu temsilcilikten teslim alabilirsiniz. Sizin gidip teslim alamayacağınız durumlarda, bir yakınınızı pasaportu sizin adınıza almak üzere yazılı olarak yetkilendirebilirsiniz. Bununla ilgili vekaletnameyi doldurarak, yetkilendirdiğiniz kişiye, pasaport tesliminde ibraz etmesi için, vermeniz gerekmektedir.

Vize Reddi

Vize başvurunuz reddedildiği takdirde, bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ret sebeplerini, tarafınıza gönderilen cevap yazısında bulabilirsiniz. Vize başvurunuzu eksiksiz, seyahat amacınız hakkında net olan ve denetlenebilir belgeler ibraz etmek suretiyle her zaman yenileyebilirsiniz.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya Aile Birleşimi sonuçlanma süresi konsolosluklarının inisiyatifinde olmakla birlikte, yoğunluklarına ve tatil oldukları günlere göre de değişkenlik göstermektedir. Almanya Federal Cumhuriyetine yapacağınız Aile Birleşimi müracaatlarının yaklaşık çıkış süresi 3 ay sürmektedir. Bu süre sizin durumunuza göre uzayıp kısalabilmektedir. Yaptığınız başvuruları 3 ay sonrasında sorgulayabilmek mümkündür. Almanya konsoloslukları 3 ay içerisinde bilgi vermeme hakkına sahiptirler.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi ne kadar sürede sonuçlanır?

Almanya Aile Birleşimi Vizesine müracaat edecek kişilerin durumlarına göre bu süre değişkenlik göstermektedir. Genel itibari ile yaklaşık 3 ay kadar süren bu işlemler bazen daha uzun bazı durumlarda ise daha kısa sürebilmektedir. Bu süre aynı zamanda Almanya Federal Cumhuriyeti Yetkili konsolosluk ve büyükelçiliklerin tatil günleriyle ve yoğun olduğu dönemlerle de doğrudan ilgilidir.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi ücreti ne kadardır?

Almanya Aile Birleşimi Vizesine başvuru yaparken Almanya Konsolosluğunun belirlemiş olduğu vize başvuru ücretini Euro olmak şartıyla nakit olarak ödemeniz gerekmektedir.


İNGİLTERE AİLE BİRLŞİM VİZESİ

Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi

İngiliz vatandaşlığı veya Süresiz Oturum İzni'ne sahip kişilerin eşleri İngiltere’de yaşayan eşiyle beraber İngiltere'de yaşamak üzere Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında başvuru yapabilirler. Detaylar için firmamızla irtibata geçebilir, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngiltere Evlilik Vizesi için burada verilen prosedür aynı zamanda birlikteliklerini yasal kayıt (Civil Partnership) altına almış olan eşcinsel çiftler için de geçerlidir.

Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında başvuru yapılması halinde 30 aylık İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi verilir. Bu vizeyle İngiltere'ye gelen eş ilerleyen dönemlerde, vizesi henüz bitmeden İngiltere'den vize uzatma başvurusu yapabilir. Bu uzatma başvurusu sonucunda tekrar 30 aylık vize verilir. Toplam 5 yılın sonunda yine vize süresi bitmeden süresiz oturum iznine ve toplamda 6 yılın sonunda ise İngiliz vatandaşlığına başvuru hakkı kazanır.

İngiltere Vize Uzatma başvuruları ve Süresiz Oturum İzni başvuruları mevcut vize süresi bitmeden yapılması gereken başvurulardır. Ayrıca Süresiz Oturum İznine başvurmadan önce İngiltere'de Yaşam Testi'ni de geçmiş olmak gerekmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi için firmamız Londra Ofisiyle irtibata geçebilir, uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında başvuru yapmak isteyen çiftin mutlak surette yüz yüze görüşmüş olmaları ve evliliklerinin gerçekliğini başvuru dosyasında ispatlayabilmeleri gerekmektedir. Yüz yüze görüşmüş olmak şartı özellikle Brezilya gibi vekaletle evlilik yapılabilen ülkelerde yapılan evlilikler için oldukça önem arzetmektedir.

Çiftin İngiltere'de kalacağı evin büyüklüğünün ve şartlarının bir ailenin yaşayabileceği, belediyenin de kabul ettiği standartlara uygun olmalıdır. Ev kira veya satın alınmış olabilir. Yaşamayı planladığınız evin durumu ve standartları sağlayıp sağlamadığı uzmanlarımız tarafından incelenecek ve olumsuz bir koşula sahip olunması halinde bu durumu değiştirecek tavsiyelerde bulunulacaktır.

İngiltere Evlilik Vizesi başvuruları, titizlikle hazırlanması gereken en hassas dosyalardan birisidir. Profesyonel bir danışman tarafından hazırlanan dosya vize alma şansınızı yükseltecek, elde olmayan koşullardan ötürü red alınması halinde ise itirazda ve/veya bir sonraki başvurunuzda pozitif etki yapacaktır.

İngiltere Yerleşim/Evlilik Vizesi başvuruları sonuçlanması uzun süren ve maddi açıdan masraflı başvurulardır ve başvurunun reddi halinde yapılan masrafların ve sunulan evrakların iadesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla bütün evrakların baştan hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca reddedilen her bir başvuru çiftler ve aileleri üzerinde psikolojik açıdan olumsuz etkilere sahiptir. Dolayısıyla tekrar tekrar başvuru yapmak hem maddi hem psikolojik açıdan zararlı olmaktadır. Profesyonel danışmanlık hizmeti almak çiftlerin ve ailelerinin maddi-manevi aksaklıklardan uzak kalmalarına yardımcı olacaktır.

İngiltere Yerleşim Vizesi Başvurularına Maddi Yeterlilik Şartı Getiridi!

UKBA tarafından 9 Temmuz 2012 tarihinde yapılan açıklamalara göre Evli Çiftler İçin İngiltere Yerleşim Vizesine başvurmak isteyen çiftlerden halihazırda İngiltere'de bulunan eşin (2 kişilik bir aile için) yıllık olarak minimum £18.600,00 gelire sahip olması ve bu geliri yasal olarak ispat edebilmesi gerekmektedir. Bu ispat için kişi aşağıdakilerden bir veya birden fazlasına sahip olmalıdır.

 • Kendi işi
 • Limited şirket sahibi veya ortağı
 • Başkasının yanında çalışan (doğum, hamilelik, babalık vs. izni dahil)
 • Emekli
 • Kira/gayrimenkul geliri
 • Menkul kıymet geliri
 • Faiz geliri
 • Nafaka/tazminat
 • Nakit birikim

Geliri bu meblağdan düşük olan kişiler yeterli birikime sahip olduklarını göstererek başvuru dosyasında oluşacak bu eksikliği kapatabilirler. Ancak sahip olunan birikimin gelirin eksik kısmından çok daha yüksek olması gerekmektedir. Örneğin hiç geliri olmayan birisinin sahip olması gereken birikim £62.500,00 dir. Bu bağlamda başvuru sahibinin gelirine göre yapılacak hesaplamayla sahip olunması gereken birikim mablağı uzmanlarımız tarafında belirlenecek ve maddi yetersizlik dolayısıyla oluşabilecek red ihtimalinin önüne geçilecektir.

Ayrıca bahsi geçen maddi yeterlilik şartının çift İngiltere'de bulunurken yapılacak olan uzatma başvuruları esnasında da sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde vize uzatabilmek söz konusu olmayacaktır.

İngiltere'deki eşin, bağımlı eşi ve çocuklarıyla yaşayabilmek için sahip olması gereken gelir şartı ve birikim şartı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Detaylar için firmamızın uzmanlarıyla irtibata geçebilirsiniz. 

Aile Bireyleri

Minimum Gelir Şartı

Gelir Şartını Sağlayamayanlar için Minimum Birikim Şartı

Bağımlı Eş

£18.600,00

£62.500,00

Bağımlı Eş + 1 Çocuk

£22.400,00

£72.000,00

Bağımlı Eş + 2 Çocuk

£24.800,00

£78.000,00

Bağımlı Eş + 3 Çocuk

£27.200,00

£84.000,00

Bağımlı Eş + 4 Çocuk

£29.600,00

£90.000,00

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi Başvurularında 21 Yaş Sınırı Kaldırıldı!

27 Kasım 2008 tarihinde yapılan açıklamada Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurularının yaş sınırı 18'den 21'e çıkarılmıştı. Çiftlerden herhangi birisinin yaş sınırının altında kalması halinde başvuru dosyası incelenmeden direkt reddediliyordu. Pek çok genç çifti mağdur eden bu uygulama yapılan itirazlar sonucu Ekim 2011'de tekrar değiştirilerek eski haline getirildi. Yani 18 yaş üstü bireyler Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesine başvurabilir ve bu vize türüyle İngiltere'de bulunabilirler.

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi Başvurularında İngilizce Bilme Şartı Getirildi!

29 Kasım 2010 tarihinde yapılan açıklamaya göre Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesine başvuracak olan kişilerin A1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. A1 sınavları hakkında detaylı bilgi için Yerleşim A1 Sınavları sayfamızı inceleyebilir, daha detaylı bilgi ve sorularınız içinse firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

Bu vize türüyle İngiltere'de eğitim alabilir, İngilizcenizi geliştirebilir veya akademik hayata adım atabilirsiniz. İngiltere'de dil okulu, lisans, yüksek lisans, gibi eğitimlere katılmak isteyen bireyler İngiltere yurt dışı eğitim uzmanlarımızla başvuru işlemlerine başlayabilir, İngiltere'ye eğitim amacıyla seyahat edebilirsiniz. 

UYARI!

Burada verilen bilgiler yalnızca eşlerden birinin İngiliz vatandaşı veya İngiltere'de Sürekli Oturum İzni'ne sahip olması halinde geçerli olan prosedüre aittir. Bu durumdaki çiftler takip etmeleri gereken prosedürü öğrenmek üzere firmamızla irtibata geçebilir, uzmanlarımızla görüşebilirler.

Dosyanızın hazırlığı sürecindeki tüm çalışmalarımız red olasılığını minimuma indirmek amaçlıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmektedirler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması vs.) reddedilebilmekte. Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar gibi) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır. Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi reddine itirazlar hakkında detaylı bilgi için UK sayfasını inceleyebilir, daha detaylı bilgi için firmamızla irtabata geçerek uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi hakkında detaylı bilgi için firmamızla irtibata geçebilir, uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

İngiltere vizeleri hakkında bilgi için UK sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


GÜNLÜK KULLANIM İÇİN İNGİLİZCE

Öğrenciler her bir seviye (Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper -Intermediate, Advanced) için 112 saatlik, her bir kur için de 56 saatlik eğitim almaktadırlar. Ayrıca öğrenciler kurlar arasında ara verebilmektedirler. Döndükleri zaman ise kurs başlangıcında olan düzey belirleme sınavına girerek düzeylerine uygun sınıfta kursa devam edebilmektedirler.

Günde 3- 4 saat İngilizce çalışmaları ve haftalık kulüp etkinlikleri ile konuşma becerileri geliştirilerek, konuşma, dil bilgisi, kelime, dinleme, okuma ve yazma eğitimleri verilmektedir.

Öğrenciler, düzenli testler ve okutmanlar tarafından hazırlanan gelişim raporları ile gelişimlerini takip edebilmektedirler. İngiltere aile birleşimi, ingilizce aile birleşimi birleşik krallık aile birleşimi, uk eş birleşimi


HOLLANDA AİLE BİRLEŞİM VİZESİSchengen Vize Bilgisi

Schengen nedir?

Schengen, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan AB pasaportsuz seyahat bölgesini ifade eder. Dünyadaki en büyük serbest seyahat bölgesidir.

Schengen Vizesi nedir?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir.

Schengen vizesi Avrupa için en yaygın vizedir. Vize sahiplerinin herhangi bir Schengen Bölgesi dahilinde serbestçe seyahat etmesine ve Schengen üyesi ülkelerden herhangi birinden dönüş yapmasına izin verir. Schengen Bölgesi içinde gümrük kontrolleri yoktur.

Ancak, Schengen üyesi ülkelerden birinde 90 günden fazla süre boyunca okumayı, çalışmayı veya yaşamayı planlıyorsanız Schengen Vizesi yerine bu Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvurmanız gerekir.

2019 yılında 15 milyondan fazla insan Avrupa’da seyahat etmek için Schengen vizesini kullandı.

Kim Avrupa’ya Giriş İçin Vizeye İhtiyaç Duyar?

Schengen üyesi ülkelerle serbest vize anlaşmasına henüz dahil olmayan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat etmeden önce vize alması gerekir.

Schengen üyesi ülkelerden birine seyahat etmek için Schengen Vizesine ihtiyacınızın olup olmadığını kontrol etmek için vatandaşlarının AB’ye seyahat etmeden önce Schengen Vizesine başvurması gereken ülkelerin listesi burada sunulmuştur.

AB Vatandaşı Olmayanlar İçin Seyahat Belgeleri ve Giriş Gereksinimleri

Vizeden muaf olup olmadığınıza bakılmaksızın AB/Schengen ülkesi vatandaşı değilseniz giriş yapmanıza izin verilmesi için giriş yaptığınız Schengen gümrük kapısında birçok belge sunmanız gerekecektir.

Schengen Bölgesi’ne giriş yaparken sunmanız gereken belgeler şunlardır:

 • Geçerli Pasaport. Son 10 yıl içinde düzenlenmiş olması ve AB’den çıkmayı planladığınız tarihten sonra en az 3 ay geçerli olması gerekir.
 • Schengen Vizesi. Vize zorunluluğu olan bir üçüncü ülke vatandaşıysanız.

AB/Schengen gümrük görevlileri sizden, yeterli para, konaklama belgesi, ne kadar kalmayı planladığınız, gidiş-dönüş uçak bileti, giriş amacınız, seyahat sigortası, davetiye mektubu vb. diğer bilgi ve belgeleri de isteyebilir.

Schengen Bölgesi’ne giriş yaptığınızda gümrük görevlisinin pasaportunuza giriş damgası vurduğundan lütfen emin olun. Bu damga yoksa ceza ödeyebilir veya gözaltına alınabilirsiniz.

Hangi Avrupa Ülkeleri Schengen Vizesi Düzenler?

Schengen Bölgesi, üye ülke vatandaşlarının pasaport ve gümrük kontrolünden geçmesine gerek kalmadan bölge içinde serbestçe seyahat etmesine izin veren Schengen anlaşmasını imzalamış 26 ülkeyi kapsar.

Schengen Bölgesi’nin her üye ülkesi Schengen vizesini düzenleyebilir.

Schengen Bölgesine Üye Ülkeler

 • Belçika
 • Avusturya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Lihtenştayn

Avrupa’da Kısa Süreli Ziyaretler İçin Schengen Vizesi Türleri

Bu bölgede bulunan bir veya daha fazla Avrupa ülkesini aşağıdaki nedenlerden dolayı ziyaret etmeyi planlıyorsanız Schengen Vizesine başvurmanız gerekir:

 • İş amaçlı.
 • Arkadaş ve aile ziyareti.
 • Turizm ve tatil.
 • Kültürel ve spor etkinlikleri.
 • Havalimanı transit ve gemiyle transit geçişler.
 • Resmi ziyaret.
 • Tıbbi nedenler.
 • Kısa süreli eğitim ve araştırma amaçlı.

Schengen ülkelerini ziyaret etme nedenlerinize, ziyaretlerinizin sıklığına bağlı olarak Schengen konsolosluğu size tek girişli vize, çift girişli vize veya çok girişli vize düzenleyebilir.

Tek girişli vizenizin geçerlilik süresi, vize başvuru formunuzda belirttiğiniz Schengen Bölgesi’nde kalacağınız gün sayısına ve size Schengen vizesini düzenleyen konsolosluğun kendi kararına bağlıdır.

Sık seyahat eden biriyseniz 5 yıla kadar geçerli olan AB vizesini almak için başvurabilirsiniz, ancak Avrupa için 5 yıla kadar geçerli olan çok girişli vizeniz olsa bile Schengen Bölgesi’nde 180 günlük dönemde 90 günden fazla kalamayacağınızı unutmamalısınız.

Avrupa’ya Giriş Yapmak İçin Vizeye Nasıl Başvurulur?

Avrupa’ya seyahat etmek için Schengen Vizesine başvurmak için öncelikle seyahat nedeninize ve uyruğunuza bağlı olarak bir vizeye ihtiyaç duyup duymadığınızı öğrenmeniz gerekir.  Vize almanız gerekiyorsa o zaman seyahat planınızı, Schengen Bölgesi’nde kaç gün kalmayı planladığınızı, ziyaret edeceğiniz ülkeler (birden fazlaysa), giriş yapacağınız ülkeyi ve çıkış yapacağınız ülkeyi belirlemeniz gerekir.

Bunları tamamladıktan sonra, karşılamanız gereken tüm Avrupa vize başvurusu gereksinimlerini gözden geçirmeniz ve ülkenizdeki Schengen konsolosluklarının birinde bir vize randevusu alma sürecini başlatmanız gerekir.

Avrupa Vizesi Ne Kadar?

Schengen vizesinin ücreti yetişkin başına 80€’dır. Ancak, başvuran kişinin yaşına, uyruğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak daha düşük bir ücret ödeyecek veya hiç ücret ödemeyecek kategoriler bulunur.

İndirimli vize ücretlerinden yararlanan veya ücret ödemekten muaf olan kategorileri tam olarak belirten Schengen Vize ücretleri listesine göz atın.

AB Vize Başvurusu İçin Uçuş Seyahat Planı Nedir?

Uçuş seyahat planı, ilgili bir uçuşun programının çevrimiçi olarak doğrulanabildiği onaylanmış bir belgedir.

Daha fazlasını öğrenin: Vize başvurusu için uçuş seyahat planı nasıl alınır!

Schengen Vizesi İçin Seyahat Sigortası Nedir?

Acil tıbbi durumlar için en az 30.000 EURO’dan fazla teminat içeren Seyahat Sağlık Sigortanızın Schengen Bölgesi’ndeki tüm konaklamanız boyunca geçerli olması gerekir.

Daha fazlasını öğrenin: Schengen Vize Sigortası nasıl alınır!

Vize Başvurusu İçin Konaklama Belgesi Nedir?

Tüm seyahatiniz boyunca Schengen Bölgesi’nde kalacağınız yeri gösteren onaylanmış bir belge sunmanız gerekir.

Schengen Anlaşması

Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşım konsepti çok eski olup orta çağlarda bulunabilmektedir. Halbuki modern zamanlarda, bu fikir Avrupa’nın yaşadığı 2. Dünya Savaşından kaynaklanan zarardan bu yana konuşulmaktadır. Ancak, bununla ilgili somut eylemler, Avrupa’nın, biri ülkeler arasında hiçbir iç sınır kontrolü olmayan serbest Avrupa fikrini destekleyen taraf, diğeri ise buna kesinlikle karşı olan taraf olan iki karşıt parçanın bitmek bilmeyen bir çekişmesinin içinde sıkışmasıyla 80’lerde yer almıştır.

Bu çok tartışılan konsepti bir sonraki seviyeye taşımaya ortaklaşa karar veren Fransa ve Almanya, serbest dolaşım konsepti bakımından çok daha somut olan ilk adımı atan iki öncü ülkedir. Bu iki ülke, 17 Haziran 1984 tarihinde Fontainebleau’da, vatandaşların serbest dolaşımına ilişkin gerekli koşulların tamamlanmasını onayladıkları Avrupa Konseyi çerçevesinde bu konunun üzerinde duran ilk ülkelerdir.

Bu yolculuğun varılan son noktası olan, ülkeler arası iç sınırların giderek kaldırılmasını ve dış sınırların genişletilmiş kontrolünü kapsayan “Schengen Anlaşması” 14 Haziran 1985 tarihinde imzalanmıştır. Bu Anlaşma, Güney Lüksemburg’da Moselle Nehri üzerinde küçük bir köy olan Schengen’de şu 5 (beş) Avrupa ülkesi tarafından imzalanmıştır: Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda.

Beş yıl sonra, 19 Haziran 1990 tarihinde, Schengen Anlaşmasının somut uygulanmasına ilişkin bir Sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme, iç sınır kontrollerinin kaldırılması hakkındaki konuları, tek tip vize düzenlenmesine yönelik prosedürlerin tanımını, SIS (Schengen Bilgi Sistemi) olarak bilinen tüm üyelere yönelik tek bir veri tabanın faaliyete geçirilmesini ve aynı zamanda dahili makamlarla göçmenlik makamlarının arasında bir iş birliği yapısının kurulmasını kapsıyordu.

Bu şekilde, 27 Kasım 1990 tarihinde İtalya’nın, 25 Haziran 1991 tarihinde Portekiz ve İspanya’nın ve 6 Kasım 1992 tarihinde Yunanistan’ın katılımıyla Schengen Bölgesi konsepti aralıksız bir genişleme yaşadı.

Belirlenen sözleşme ve kuralları da dahil olmak üzere bu Schengen Anlaşmasına rağmen, Schengen Bölgesinin gerçek uygulaması velhasıl 7 (yedi) Schengen üyesi ülkenin (Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya) iç sınır kontrollerini kaldırmaya karar verdiği 26 Mart 1995 tarihinde başlamıştır.

O zamandan itibaren, Schengen Bölgesi hızlı bir kalkınma ve genişleyen bir trendle nefes almıştır. Böylece, 28 Nisan 1995 tarihinde Avusturya, 19 Aralık 1996 tarihinde Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç katılan 5 (beş) yeni ülke olmuştur. Öte yandan, yukarıda belirtilen yedi ülkenin örneği öncülüğünde, 1997 Ekim ayında İtalya ve Aralık Ayında Avusturya da iç sınır kontrollerini kaldırmıştır.

Schengen Anlaşmasıyla bir başka büyük ilerleme 1999 Mayıs ayında “Amsterdam Anlaşması”nın Avrupa Birliğinin hukuki çerçevesinde anlaşmaya dahil edilmesiyle gerçekleşmiştir çünkü geçmişte anlaşmayla belirlenen Schengen sözleşme ve kuralları Avrupa Birliğinin bir parçası değildi ve özerk olarak faaliyet göstermekteydi.

Schengen Bölgesinin genişlemesi, 2000 Ocak ayında Yunanistan, 2001 Mart ayında Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç, 16 Nisan 2003 tarihinde Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya ve 2004 Ekim ayında İsviçre olmak üzere 15 (on beş) yeni ülkenin katılımıyla refah yolculuğunu sürdürmüştür. Bu başarılı hikaye orada sona ermemiştir, 2007 Aralık ayı itibariyle aynı uluslar kendi kara ve deniz kontrollerini ve 2008 Mart ayında havalimanı ve sınır kontrollerinin kaldırılışını beyan etmiştir.

2008 Şubat ayında, Lihtenştayn bugüne kadar Schengen Anlaşmasını imzalayıp Schengen Bölgesinin parçası olan 26. ve son ülke olmuştur.

İsviçre, 2008 Aralık ayında kara ve 2009 Mart ayında havalimanı sınır kontrollerini kaldırmıştır.

Schengen Anlaşmasının uygulamasına yönelik en yeni önemli olay ise Lihtenştayn’ın Schengen Anlaşmasını imzalanmasından üç yıl sonra 2011 Aralık ayında iç sınır kontrolünü kaldırdığını beyan etmesidir.

Potansiyel Schengen Bölgesi üyeleri

Avrupa Birliğine (AB) üye bir ülke olmak, bu yasal olarak kaçınılmaz bir adım olsa da, kesinlikle, Schengen Bölgesine olan bir üyelikle ilişkilendirilmez. Aşağıdaki AB üyesi ülkelerin çoğunluğu bu ülkeleri Schengen Anlaşmasının dışında bırakan çözülmemiş siyasi meselelere yatkın olmuştur.

2004 yılından bu yana AB üyesi olsa da henüz gibi Schengen Bölgesinin bir devleti olmayan, dolayısıyla fiili bir ada olarak çelişkisini ve ilgili siyasi sorunların çözene kadar Schengen Anlaşmasını imzalayamayan Kıbrıs buna örnek gösterilebilir. AB’nin dışında olan Egemenlik Bölgeleri Ağrotur ve Dikelya da bölgeye katılana kadar başka idare ve mekanizmalara ihtiyaç duyacaktır.

Aynı şekilde, Bulgaristan ve Romanya da Schengen Bölgesine üye olmayan veya Schengen Anlaşmasını henüz imzalamamış 2007 yılından bu yana AB üyesi olan 2 (iki) ülkedir. Bu ülkeler bu bölgeye üye olma konusundaki isteklerini ibraz etmiş ve 2011 Haziran ayında Avrupa Parlamentosu bu talebi kabul etmiş ancak 2011 Eylül ayında Finlandiya ve Almanya’nın bu ülkelerin yolsuzluk ve suçla savaşmaya yönelik mekanizmaları yürürlüğe koyamayacakları konusunda ve aynı zamanda bu ülkelerden Türklerin Schengen Bölgesine yasa dışı girişleriyle ilgili endişelerini ifade etmeleri üzerine bu talep reddedilmiştir.

Schengen Anlaşmasını imzalama olasılığı olan Schengen Bölgesi üyeleri listesinde yer alan bir sonraki ülke Hırvatistan’dır. 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’ye katılmış olmasına rağmen ülke henüz bölgenin bir üyesi olmamıştır. Ülke, 2015 Mart ayı itibariyle, üye olmaya hazır olduğunu ifade etmiş ve 1 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 2016 Temmuz sonunda bitmesi beklenen teknik bir değerlendirmeden geçmektedir. Öte yandan, Yunanistan’dan Makedonya ve Sırbistan üzerinden Hırvatistan’a giden, Schengen ülkeleri olarak Slovenya, Avusturya ve Macaristan’a yönelen 2015 göç akınından yasa dışı girişler bölgenin sürdürülebilirliği ve özellikle de bu durumda daha fazla genişlemesi hakkında pek çok soru getirmiştir. Ayrıca, ülke Hırvatistan sınırından çok sayıda yasa dışı girişle uğraştığı için Macaristan onun Hırvatistan’ın Schengen Bölgesine katılımına muhalif oy veren taraf olabileceğini belirtmiştir.

Schengen’in parçası olmayan Schengen Ülkesi Bölgeleri

Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları dışında Avrupa kıtasının dışında yer alan hiçbir ülke Schengen Bölgesinin bir parçası değildir veya Schengen Anlaşmasını imzalamamıştır.

Buna göre, Fransa’ya bağlı olup Avrupa dışında yer alan 6 (altı) bölge (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion ve Saint Martin Kollektivitesi) AB üyesidir ancak Schengen Bölgesi üyesi değildir ve bu nedenle Schengen vizesi Fransa tarafından düzenlenmiş olsa bile bu bölgelerde geçerli değildir. Bu bölgelerin her birinin Avrupa Ekonomik Alanına üye olmayanlara ve İsviçre vatandaşı olmayanlara yönelik kendi vize politikaları ve rejimleri bulunmaktadır.

Şu 4 (dört) bölge de Fransa’ya bağlı olup Avrupa topraklarının dışında kalan ve AB veya Schengen Bölgesine üye olmayan topraklardır: Fransız Polinezyası, Fransız Güney ve Antarktika Toprakları, Kaledonya, Saint ve Wallis ve Futuna.

Şu 6 (altı) bölge Karayipler’de Hollanda’ya bağlı topraklardır: Bonaire, Sint Eustatius ve Saba (Karayip Hollandası) ve Aruba, Curaçao ve Sint Maarten (Hollanda Krallığı’nın bağımsız ülkeleri). Bu toprakların hiçbiri AB veya Schengen Bölgesi üyesi değildir ve kendi vize politika ve rejimleri bulunmaktadır.

Svalbard bölgesi Norveç’e bağlı olup Uluslararası Hukuk altında özel bir durumdan yararlanır ancak Schengen bölgesinin bir parçası değildir. Bu bölge buraya giriş için herhangi bir vize rejimi uygulamamaktadır ancak vatandaşı olmayanlar Schengen Bölgesinden seyahat etmeden buraya giremez.

Şu 2 (iki) bölge Danimarka’ya bağlıdır: Faroe Adaları ve Grönland. Yine de, ikisi de AB veya Schengen Bölgesi üyesi değildir. Vize rejimleri bakımından, Danimarka vizesi olanlar bile bu iki bölgeye vizesiz girememektedir, ancak Nordik Pasaport Birliği’ne üye ülkelerin vatandaşları bu bölgelere sadece Kimlik belgeleriyle girebilmektedir.


YURTDIŞI VİZE DANIŞMANLIĞI İÇİN VİZE DEPARTMAN SORUMLUSU TUĞBA DURUR HANIM'DAN RANDEVU ALINIZ. AİLE BİRLEŞİMİN'DEN ALMANYA'YA GİDECEK ÖĞRENCİLERİMİZE VİZE DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMEKTEDİR.