ÖSD ALMANCA A1 A2 B1 B2 SINAVLARI MERSİN

ALMANCA ÖSD SERTİFİKA SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİ


ÖSD HAKKINDA GENEL BİLGİLER
yabancı ve ikinci dil olarak Almanca için devlet tarafından tanınan bir sınav sistemidir ve dünya çapında dil sınavları sunmaktadır. Bu sınavlar hem Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin seviye tanımlamalarının hem de “Profile Deutsch” adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır.
ÖSD sertifikaları dünya çapında tanınır ve uluslararası olarak Almanca dil becerilerinin kanıtı olarak kabul edilir. ÖSD sınavları A1-C2 seviyelerinde sunulmaktadır ve yabancı veya ikinci dil olarak Almanca öğrenmek isteyen herkes için uygundur.
ÖSD kısaltmasının açılımı bir yandan “Avusturya dili diploması Almanca”, diğer yandan “Avusturya, İsviçre, Almanya” anlamına gelmektedir.
ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Almanca konuşulan Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin standart varyantları eşdeğer olarak kabul edilir ve sınavlarda dikkate alınır. Örneğin, okuma ve dinleme görevlerindeki metinler, ilgili üç Almanca konuşulan ülkeden gelen görevlere dayanmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır.
ÖSD Nedir?
ÖSD, dil eğitiminden bağımsız, merkezi bir sınav sistemidir. Sınavları bu sisteme göre standartlaştırılmış olup, tek tip ölçütlere göre uygulanıp değerlendirilmektedir. Bu sınavlar hem “Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)”, yani Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin seviye tanımlamalarının hem de “Profile deutsch” adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır.
ÖSD, ALTE (“Association of Language Testers in Europe”, yani Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği) üyesi olup, dolayısıyla katı kalite kriterlerine tabidir. Sık olarak ALTE kalite ödülünü almaktadır. www.osd.at
ÖSD kendisini iletişim odaklı bir sınav sistemi olarak algılamaktadır. Bu bağlamdaki hedefi yabancı dildeki yeterliliğin gerçek uygulama durumu bakımından incelenmesidir.
ÖSD dilin plurisantrik, yani çoklu dil varyantları algılanmasını varsaymaktadır: Almanca konuşulan Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde standart varyantların birbirlerine eşit haklara sahip olduğu kabul edilmekte olup, bu varsayım uygun şekilde dikkate alınmaktadır.
ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, yukarıda sayılan Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır. Bu özellikle ÖSD’nin sunduğu sınavlarda algısal alan, yani okuduğunu ve dinlediğini anlama bölümlerine ait sorular ile ilgilidir. Sınavlarda sorulan sorularda Almanca konuşulan her üç ülkeden derlenen metinler kullanılmaktadır.
ÖSD sınavları sadece önceden özenli bir şekilde seçilmiş olan sınav merkezlerinde ve tam yetkin sınav denetçileri tarafından sunulmaktadır.
ÖSD dünya çapında 52 ülkede 400’den fazla sınav merkezinde temsil edilmektedir.
ÖSD Sertifikası’nın Avantajları
ÖSD, Almanca dil becerilerinin standartlaştırılmış ispatı olarak, sınavı başarı ile geçenlere çok sayıda avantaj sağlamaktadır:
 Avusturya’daki avantajları:
  • Dil becerilerinin ispatı olarak: Oturma izninin alınması için (A1 seviyesi, „Ehegattennachzug” ya da „Familienzusammenführung” olan Aile Birleşimi),Entegrasyon Antlaşması’nın yerine getirilmesi için (A2 ya da B1 seviyesi), Avusturya vatandaşlığının edinilmesi için (B1 seviyesi);
  • Avusturya İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda (AMS) ve diğer meslek odaklı kurumlarda bir ek kalifikasyonu olarak;
  • Almanca dil becerilerinin tanınmış ispatı olarak Avusturya’daki üniversitelere kabul sürecinde (bu, üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir: B2, C1 veya C2 seviyesi).
Almanya’daki avantajları:
ÖSD Dil Sertifikaları Almanya’da bütün kurumlarda geçerlidir.
Üniversite kayıtları, ön kabulleri.
Yabancılar dairesi oturma müsaadesi, çalışma müsaadesi, vatandaşlık.
Konsolosluklarda aile birleşimi, öğrenci, Almanca kursu ve çalışma vizesi için.
Dünya çapındaki avantajları:
  • İlgili ülkeye özgü çeşitli denklikler ve tek tek tanınmalar;
  • Almanya’da „Ehegattennachzug” ya da „Familienzusammenführung” olan Aile Birleşimi (A1 seviyesi).
ÖSD Sertifikaları’nın Almanca konuşulan ülkelerdeki üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen denklikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi www.osd.at sayfasını ziyaret ederek (Denklikler) başlığı altında öğrenebilirsiniz.

ÖSD ÇOCUK A1 Simgesi

sınav hedefi

ÖSD KID A1 , çocukların ve genç öğrencilerin özel, okulla ilgili ve yarı kamusal durumlarda dil yeterliliğini değerlendirir. Bilinen konularla ilgili basit ve doğrudan bilgi alışverişine odaklanır.

Bu sınav 10 yaş ve üzeri öğrencilere sunulmaktadır.

ÖSD KID A1 sınavı iki modülden oluşur: Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma), esas olarak okuma ve dinleme alma becerilerine odaklanır.

ÖSD Zertifikat A1 (ZA1) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat A1 sınavı için adayların günlük yaşamlarının basit durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeleri gerekir.

ÖSD Zertifikat A1 , 14 yaş ve üstü öğrencilere yöneliktir ve alışılmış konu ve etkinliklerle rutin durumlarda dil yeterliliğini onaylar.

ÖSD Zertifikat A1 sınavı iki modülden oluşur: Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma), esas olarak okuma ve dinleme alma becerilerine odaklanır.

Daha fazla bilgi için Avusturya'daki ÖSD Sınavlarının tanınmasına ilişkin referanslarımıza bakınız .

ÖSD Zertifikat A2 (ZA2) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat A2 sınavı için adayların günlük yaşamlarının yanı sıra mesleki yaşamlarının basit, rutin durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeleri gerekmektedir.

Bu sınav 14 yaş ve üzerindeki öğrencilere yöneliktir ve alışılmış konu ve etkinliklerle rutin durumlarda dil yeterliliğini onaylar.

ÖSD Zertifikat A2 sınavı iki modülden oluşur: Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma), esas olarak okuma ve dinleme alma becerilerine odaklanır.

ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 (ZDÖ B1) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 sınavı özellikle 16 yaş ve üstü Avusturya'ya göçmenlere yöneliktir. Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ve Entegrasyon Kursları için Çerçeve Müfredat (RCC, Goethe-Institute) uyarınca, bu sınav adayın günlük yaşamda ve mesleki durumlarda bağımsız dil kullanma becerisini değerlendirir. Kullanılan tüm metinler ve durumlar Avusturya'daki günlük yaşamı yansıtmaktadır.

Bu sınavın ayrıca 12 yaş ve üzeri genç öğrenciler için değiştirilmiş bir versiyonu da bulunmaktadır.

Sınav iki modülden oluşur: Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma), esas olarak iletişimsel yeterliliğe odaklanır, ancak resmi doğruluğa da dikkat edilir.

ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 sınavı , Goethe-Institute, Almanya'daki telc GmbH ve İsviçre'deki Fribourg Üniversitesi'ndeki Dil Öğrenme ve Araştırma Merkezi ile ortak bir ürün olan B1 Zertifikat Deutsch sınavından geliştirilmiştir .

ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat B1 yeterliliği ile , Almanca'nın temellerine hakim olacak ve tanıdık durumlar ve kişisel ilgi alanları ile profesyonel yaşam bağlamındaki günlük durumlar gibi günlük kullanım için pratik dil becerilerine sahip olduğunuzu kanıtlayacaksınız.

Bu sınav 16 yaş ve üzeri öğrencilere yöneliktir. On iki yaşından itibaren genç öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmış bir sınav formatı mevcuttur.

Sınav dört modülden oluşur: Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma , bireysel olarak alınıp sertifikalandırılabilir veya birbiriyle kombinasyon halinde alınabilir.

ÖSD-Zertifikat B1 olarak bilinen sınav, ÖSD, İsviçre Fribourg Üniversitesi Dil Öğrenme ve Araştırma Merkezi ve Goethe-Institute tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir ve Goethe sınav merkezlerinde (Goethe-Zertifikat B1) alınabilmektedir. ve dünya çapında ÖSD sınav merkezleri.

ÖSD Zertifikat B2 (ZB2) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat B2 sınavı , bir adayın çok çeşitli konularda açık ve ayrıntılı iletişim kurma ve anadili İngilizce olan kişilerle spontane ve akıcı bir şekilde normal bir konuşma yürütme becerisini belgelemektedir.

Bu sınav, özel alanın yanı sıra (yarı) kamusal ve profesyonel alanların ötesine geçen iletişim durumlarında dil yeterliliğini belgelemektedir. Adaylar, uzmanlık alanlarıyla ilgili metinleri anlayabilirler.

Bu sınav 16 yaş ve üzeri öğrencilere yöneliktir, değiştirilmiş bir versiyonu ise 14 yaş ve üzeri genç öğrencilere uyarlanmıştır.

Sınav iki modülden oluşur: Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma), esas olarak iletişimsel yeterliliğe odaklanır, ancak resmi doğruluğa da dikkat edilir.

ÖSD Zertifikat C1 (ZC1) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat C1 sınavı , bir adayın daha karmaşık bağlamlarla uğraşan farklı mesleki ve sosyal durumlarda iletişim kurma yeteneğini onaylar.

Bu sınav, yüksek derecede doğruluk, doğruluk ve duruma özel uygunluk ile karakterize edilen dil yeterliliğini onaylar.

ÖSD Zertifikat C1 , özellikle Almanca konuşulan bir üniversitede okumak isteyen Almanca öğrenen kişilere yöneliktir ve 16 yaş ve üzerindeki öğrencilere yöneliktir. Ek olarak değiştirilmiş versiyon, 14 yaş ve üstü genç öğrenciler için uyarlanmıştır.

Sınav, Yazılı sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma) ve Sözlü sınav (Konuşma) olmak üzere iki modülden oluşur .

ÖSD Zertifikat C2 (ZC2) Simgesi

sınav hedefi

ÖSD Zertifikat C2 sınavı , bir adayın iş ve sosyal bağlamda çeşitli karmaşık durumlarda iletişim kurma becerisini onaylar.

Bu sınav, yüksek derecede doğruluk, doğruluk ve duruma özel uygunluk ile karakterize edilen genel ve uzman dil yeterliliğini onaylar.

Bu sınav 16 yaş ve üzeri öğrencilere yöneliktir.

Sınav dört modülden oluşur ( Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma ). Bu modüller ayrı ayrı oturtulabilir ve sertifikalandırılabilir veya birbirleriyle kombinasyon halinde alınabilir.

YURTDIŞI VİZE DANIŞMANLIĞI İÇİN VİZE DEPARTMAN SORUMLUSU TUĞBA DURUR HANIM'DAN RANDEVU ALINIZ. AİLE BİRLEŞİMİN'DEN ALMANYA'YA GİDECEK ÖĞRENCİLERİMİZE VİZE DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMEKTEDİR.